Návštěvní řád - vodní atrakce | SPORTRELAX Holešov - Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.  


Návštěvní řád
plaveckého, dětského, ochlazovacího bazénu, whirpool - SPA a sauny

Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků plaveckého, dětského, ochlazovacího bazénu, whirlpool a sauny ve SPORTRELAXu Holešov a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

V prostorách SPORTRELAXu Holešov je každý návštěvník povinen se chovat tak, aby svým chováním nerušil ani neomezoval ostatní návštěvníky a neohrozil bezpečnost a zdraví své, ani ostatních návštěvníků. Celý prostor SPORTRELAXu Holešov je neustále obsluhou kontrolován a monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 • Vstup do bazénů a sauny ve SPORTRELAXu Holešov je určen především zdravým osobám a každý návštěvník jej podstupuje na vlastní odpovědnost. Do sauny, bazénů i whirlpoolu nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem apod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž platí pro osoby, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami.
 • Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodin, jejichž někteří členové trpí některou infekční chorobou. Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře.
 • Zásadně není povolen přístup podnapilým osobám.
 • Do sauny je vstup povolen pouze s použitím prostěradla, které má každý návštěvník možnost vypůjčit si za úplatu na recepci před vstupem do saunové zóny.
 • Každý návštěvník si před vstupem do jednotlivých provozů (bazény, sauna, či whirlpool) musí odložit věci do šatních skříněk. V případě cenných věcí je možné uložit si je do kanceláře po vyžádání obsluhy. Následně se každý návštěvník osprchuje a může pokračovat do jednotlivých oddělených prostor SPORTRELAXU.
 • SPORTRELAX je vybaven třemi oddělitelnými provozy:
  1. Dětský a plavecký bazén
  2. Whirlpool
  3. Sauna s ochlazovacím bazénkem
 • Před vstupem do sauny, bazénů či whirlpoolu je každý návštěvník povinný se důkladně osprchovat.
 • Po opuštění prohřívárny sauny je návštěvník povinen použít sprchy, které jsou umístěny hned vedle sauny. Teprve poté může vstoupit do bazénové vody ochlazovacího bazénku.
 • Doporučená doba strávená v prohřívárně sauny je 10 – 15 min. dle návyku jednotlivých osob. Kratší doba je samozřejmě na každém jednotlivci. Delší doba se ze zdravotního hlediska nedoporučuje. Po saunovacích cyklech se doporučuje strávit přibližně 15 minut relaxováním v odpočívárně. Maximální doporučený počet cyklů saunování je 3 - 4.
 • Saunování dětí se povoluje jedině za dozoru dospělé osoby. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení SPORTRELAXu Holešov. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení SPORTRELAXu Holešov, tak na majetku ostatních osob.
 • Návštěvníci se na mokrých podlahách musí pohybovat opatrně, aby ve vlastním zájmu předešli úrazům. SPORTRELAX Holešov nenese zodpovědnost za škody a úrazy, které si návštěvníci způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu nebo pokynů pesonálu.
 • Děti do 1 roku mají vstup do bazénů zakázán, vyjma kojeneckého plavání organizovaných kurzů.
 • Děti od 1- 3 let mají vstup do bazénů povolen pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 • Saunování dětí je na zvážení rodičů.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu. Odchod z jednotlivých atrakcí je nutno přizpůsobit tak, aby ve stanovený čas návštěvník opouštěl šatnu, nikoliv atrakci.
 • Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní dobu. Odchod z jednotlivých atrakcí je nutno přizpůsobit tak, aby ve stanovený čas návštěvník opouštěl šatnu, nikoliv atrakci.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru. Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné plavecké šortky nad kolena, z umělého materiálu bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob.
 • Dětský bazén je určen dětem do 6 let.
 • Vstup na bazén povolen - dětem do 12 let a neplavcům do 15let jen v doprovodu osoby starší 18 let.
 • V dráze pro kondiční plavání se plave vpravo.
 • Návštěvníci zaplacením se zavazují dodržovat návštěvní řád a řídit se pokyny pesonálu SPORTRELAXu Holešov. Při porušování návštěvního řádu mohou být personálem vykázáni bez náhrady vstupného.
 • Používání plaveckých pomůcek, především ploutví, pacek a puků se řídí pokyny plavčíka dle obsazenosti bazénu.

Zakázané činnosti ve SPORTRELAXu Holešov

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit a omezovat ostatních návštěvníky.
 3. Volat o pomoc bezdůvodně.
 4. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod..
 5. Jíst, pít a kouřit v celém prostoru SPORTRELAXu – mimo vyhrazená místa.
 6. Konzumace potravin. Je povolena jen v místě k tomu účelu určeném
 7. Vstupovat do bazénů, sauny a odpočívárny se žvýkačkou.
 8. Vnášet do prostorů sauny a bazénů, včetně whirlpool skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 9. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.
 10. Neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 11. Z hygienických důvodů vody je zakázán vstup do bazénů a whirlpoolu bez předchozího řádného osprchování
 12. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno skákat do bazénů (mimo vyhrazených míst) či whirlpool.
 13. Používat jakékoliv holící přístroje.

V Holešově, dne 1. 12. 2017

 

 
Návštěvní řády:  sauna a bazény  -  posilovna  -  squash  -  solária

Tovární 1081, 76901 Holešov, Tel.: +420 573 398 434, , www.thholesov.cz